Đặt cược

Posted at — Sep 23, 2020

CURRENT STATUS: [ vẫn đang độc thân - viết vui thôi chứ có tỏ tình ai đâu]

Bet on myself and beat the odds.

…liệu em có thể yêu một gã đánh bạc như anh?

Đặt cược tất cả vào bản thân mình… để chiến đấu với mọi thử thách.

Có / Không thôi nhé? Đây là một câu hỏi khó & cần một lời giải chân phương…

Lê Quang Tiến - viết vào ngày 23 tháng 09 năm 2020