Lập trình

Posted at — Dec 24, 2019

Phải tập lập trình giống vầy thôi!

Một vài đoạn cao trào điên đảo, một vài đoạn nhịp nhàng như thể từng mắc xích nhỏ trong hệ thống phối hợp cùng nhau, tách rời nhưng không tách biệt, mỗi thành phần đều góp phần cộng hưởng tạo nên vẻ đẹp của toàn bộ hệ thống. Như một khúc nhạc nhịp nhàng và tinh vi…

Nhạc: Beethoven “Moonlight” Sonata, III “Presto Agitato” Valentina Lisitsa

Lê Quang Tiến - viết vào ngày 24 tháng 12 năm 2019